Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda STFA Yatırım Holding A.Ş. kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,STFA Yatırım Holding A.Ş. yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Değişiklikler

STFA Yatırım Holding A.Ş.’nin web sitesinde yayınlanan içerikler ve/veya kullanım şartları üzerinde kullanıcıları bilgilendirmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kullanıcılar, web sitesini (blog.stfa.com) ziyaret etmeye devam ederek yapılabilecek değişiklikleri kabul ettiklerini beyan ederler.

Gizlilik Politikası

STFA Blog’unun (blog.stfa.com) tüm hakları STFA Yatırım Holding A.Ş.’e aittir. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sitesinin çalışmasıyla ilgili çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için STFA Yatırım Holding A.Ş. , gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır.

STFA Yatırım Holding A.Ş. bu web sitesinde (blog.stfa.com) sunulan içeriklerde başka sitelere link verebilir. STFA Yatırım Holding A.Ş. , link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

STFA Yatırım Holding A.Ş. , işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman uygulamayı yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. STFA Yatırım Holding A.Ş.’i değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.