İnovasyon Stratejileri ile İnovasyon Kapasitesini Arttırmak

strategic-planning1140

 

Fütüristler 21. Yüzyılda teknoloji çağıyla birlikte birçok yapısal değişimlerin yaşanacağı çok farklı bir dünyaya hazır olmamız gerektiğini söylüyorlar. Vizyonlar değişiyor, bildiğimiz kavramlar yıkılıyor,  şimdiye kadar görülmeyen exponansiyel bir şekilde artan bir hızda değişim yaşanıyor. Kısaca bambaşka  bir dünyaya doğru ilerliyor insanlık… Ve bu değişimlerin yansımaları her sektörü etkiliyor. Değişen küresel standartlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin gelecek vizyonları, stratejileri ve eylem planları bizlerin de vizyonumuzu, stratejilerimizi ve eylem planlarımızı yeniden yapılandırmaya zorluyor.

Oluşturulacak vizyon ve stratejilerin temelinde, sektörün geleceğine ilişkin değişim yönünün ne olacağına dair bir öngörü geliştirmek var. Bu uzgörü yeteneği için öncelikle geçmiş günlerin esaretinden kurtulabilmek ve yaratıcı düşünceyi destekleyici bir kurum kültürü gerekiyor. Geleceği tasarlarken, varolan yetkinliklerin yanında oluşturulması gereken yetkinlikleri saptamakta bir o kadar önem arzetmektedir.

i

 

Bu değişimler ve gelecek tahminleri ışığında, “Gelecek nasıl bir yer olacak? Geleceğin getireceği fırsatlar neler? Gelecekte ben nerede olmak istiyorum? Geleceğin dinamiklerinde yenilikçi bir iş modeli nasıl yaratabiliriz? Hangi konularda yenilikler yapmalıyız? Bunun için ilave hangi yetkinliklere ihtiyacım olacak? Mevcut hizmetlerimize başka hangi tamamlayıcı hizmetler ekleyebiliriz? ”   vb. sorulara yanıt arıyarak, İnovasyon Stratejilerini şekillendirmek gerekli.

İnovasyona ayırılacak bütçenin oluşturulan inovasyon stratejileri doğrultusunda ne kadarının Maliyet azaltma/Verimlilik projelerine, ne kadarını Kar/Gelir arttırma projelerine ayıracağı belirlenmesi ,  İnovasyon projelerinin seçiminde belirleyici olmaktadır.

Dünyada yaşanan değişimler ve teknolojik gelişmelerle değişen dengelerde hayatta kalma ve sürdürülebilir olmak için yaratıcı ve yenilikçi stratejilerle inovasyonu kaldıraç olarak kullanıp geleceğe hazırlanmak gerekli… Orta ve uzun vadede hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak yeteri kadar inovasyon projesi desteklenmelidir.

 

,

2 Responses to İnovasyon Stratejileri ile İnovasyon Kapasitesini Arttırmak

  1. ferditiyek 25/07/2016 at 13:23 #

    İlke Hanım,

    Yine çok güzel bir paylaşım yapmışsınız…Teşekkürler.

    • ilke 25/07/2016 at 18:14 #

      yorumun ve zaman ayırıp okuduğun için çok teşekkür ederim.

Bir YorumYazın