İnovasyonun Risk Yönetimindeki Rolü

HSBC-Header-image-600-x-480

Pek çok iş düşünürü içinde bulunduğumuz çağa “Yıkım Çağı” adını veriyor, çünkü yıkılmaz denilen firmaların ardı ardına tarihe gömüldüğü bir dönem yaşıyoruz. Büyük düşünmeyi ve inovasyonu stratejik bir öncelik olarak görmemizi zorunlu kılan en önemli neden karşı karşıya kaldığımız bu Risktir. Günümüzde hangi sektörde çalışılırsa çalışılsın bugüne kadar ayakta kalmamızı sağlayan iş modellerimiz, iş yapış şeklimiz, iş kültürümüzün çok ciddi yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olmasıdır. İnovasyon, dengesi durmadan değişen ekonomik ve politik çevreye karşı kazanılacak mukavemetin harcıdır, yarını bugünden inşa etmenin yoludur.

“Değişen koşullarda değişmeden kalmaya çalışmak büyük Risktir.”

Değişen piyasa koşullarında artan küresel rekabet nedeniyle karşı karşıya kalınan riskler düşünüldüğünde, Rakiplerden farklılaşarak öne çıkmak önem kazanmakta. İşimizin Sürdürülebilirliğini tehdit eden bu riskleri bertaraf etmek için yenilikçi bakış açısı ile yöntemler bularak rekabet avantajı sağlamalıyız.

“İnovasyon İştahını yükselterek, Risk iştahını düşürmek”

Makro ve mikro anlamda oluşabilecek her türlü risk faktörlerinden  korunmak için proaktif ve reaktif risk önleme ve azaltma faaliyetleri yapılmak durumunda, bu faaliyetlerin neler olabileceği “yenilikçi fikirlerle” bulunabilir.

“Risk yönetiminin İnovasyon süreci ile entegrasyonu önem kazanmaktadır.”

Özetle; İnovasyon, risk yönetiminin en önemli Risk azaltma silahıdır. Hem tehditlere karşı bir savunma, hem fırsatlara yönelik bir atılımdır. Risk yönetiminin tüm amaçlarına hizmet eden dev bir anahtardır.

 

1033.Capture.JPG-550x0

No comments yet.

Bir YorumYazın