“Yaratıcı & Yenilikçi Hızlı Balık” olmak…

STFA’nın İnovasyon Vizyonu :  Yenilikleri ilk tasarlayan, ilk geliştiren, ilk hayata geçiren olabilmek. Değişimleri, fırsatları, eğilimleri, beklenti ve ihtiyaçları mümkün olan en erken aşamada görebilmek, bunlara uygun, özgün çözümler geliştirebilmek. Sadece bugüne değil, yarına ve çok daha ötesine bakabilmek

Küreselleşmenin etkisiyle bugün tüm sektörlerde rekabet çok üst düzeylerde yaşanıyor. Rekabet,  yalnızca “Hızlı Balık” değil “Yaratıcı & Yenilikçi Hızlı Balık” olmayı gerektiriyor. Bu sebeple firmalar bir yandan sistemlerini mükemmelleştirmeye ve maliyetlerini düşürmeye çalışırken diğer yandan da yeni yöntemler ve daha üstün tasarımlar geliştirerek rakiplerine karşı rekabet avantajı kazanmaya çalışıyorlar.  Biliyoruz ki bizi bugüne taşıyan bilgi ve teknolojilerimiz, bizi yarına taşımaya yetmeyebilir.  STFA Kurumsal kültüründeki süreçlerde ve ürünlerinde inovasyon yapmak üzere başladığı yolculuğunda temel değerlerinin içinde olan “Değişim ve Yenilikçilik” yaklaşımı ile emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

DEĞİŞİM ve YENİLİKÇİLİK BİZE DEĞER KATAR

Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu biliriz. Değişimin sadece yeniliklere açık olmak anlamına gelmediğini, gelişimin ve daima bir adım önde olmanın değişimle sağlanabileceğine inanırız. Yenilikçi yaklaşımımızı sürdürülebilir büyüme adına tüm süreçlerimizde etkin şekilde uygularız.

İnovasyon çalışmalarının konusunda uzman danışmanlar  liderliğinde yürütülmesi için STFA, Sabancı Üniversitesi’nden öğretim üyesi  Sn.Umut Ekmekçi ve Sn.Merih Pasin’le birlikte çalışıyor.

Tarihinde, kültüründe ve genlerinde “mühendislik”, “tasarım”, “çözüm üretmek” ve “yaratıcılık” olan STFA’ nın İnovasyon konusuna ilgisi hiç şaşırtıcı değil…

Danışmanlarla beraber yürütülen “Kurumsal İnovasyon Sistemi” çalışmasının üç önemli ilkesi bulunuyor; “sistematik yaklaşım”, “odaklılık” ve “etkinlik”.  Bu yaklaşıma göre; geliştirilecek olan inovasyon projelerinin belli stratejik odak alanlarına yönelik olarak tasarlanması sağlandı. Amaç, hem kısa, hem de orta ve uzun dönemde değer yaratacak, kurumun vizyonuna, hedeflerine ve stratejilerine uyumlu inovasyon projelerine odaklanmak…  Bu kapsamda, mevcut iş ve proje süreçlerimizdeki, müşteri ilişkileri yönetimindeki, insan kaynakları yönetimindeki etkinliklerin arttırılmasına yönelik projeler üzerinde çalışıldığı gibi, yeni teknolojiler, yeni malzemeler, yeni mühendislik çözümleri geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortaklıklar yapılması konularında da özgün projelerin geliştirilmesi hedeflenmekte.

İnovasyon süreçlerine tüm beyaz ve mavi yakalı çalışanların aktif ve gönüllü katılımlarının sağlanması, fikir ve önerilerin projelere dönüşümü, inovasyon projelerinin belli yöntem ve araçlarla yürütülmesi, proje takımlarının etkin yönetimi gibi konular önem arzediyor.

Sorunu gör,
gördüğünü çöz,
çözdüğünü geliştir,
geliştirdiğinden fayda yarat

“Daha pratik, daha iyi, daha farklı nasıl yapabilirim?” sorusunu tüm çalışanlarının içselleştirmesine çalışarak STFA, yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına alan tanıyor. Yaratıcı fikirlerin toplanmasından inovasyona dönüştürebilme arasında geçen süreçte, fikri değerlendirilme, bütçe ayrılma, projelendirme, planlama, prototipleme ve test gibi aşamalar için sistemini kurmak için STFA,  “İnovasyon Kurulu” ve “Teknik Değerlendirme ve Tasarım Ekibi” ile çalışmaları yürütüyor.

Ayrıca, STFA’ temelini oluşturan alanlara yeni kollar eklemek üzerine inovasyon araştırma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şirket vizyonu dahilinde beyin fırtınalarıyla oluşturulan fikirler, alanında uzman kişi ile paylaşılıp yorumlanıyor. Ardından bu fikrin orijinal hali ile yorumlar bir arada masaya yatırılıp araştırma kısmı başlıyor. Araştırmalarda konuda dünyadaki son gelişmeler gözlemlenirken, aynı zamanda benzer ihtiyaçlara sahip olabilecek ülkeler özelinde spesifik ikincil araştırmalar yapılıyor, ulaşılan bulgular ile yeniden konuyu çalışan beyin fırtınası takımı ( hayal ortakları) bir araya geliyor ve fikir yeniden düzenleniyor. Bu sistem ile araştırma projeleri kendi içinde geliştirilerek projeye döndürülüyor.

STFA Kurumsal İnovasyon Sürecinin bir parçası olarak sanayi ile üniversite arasında köprü olma ve değer yaratma amacıyla, Üniversite ve Teknokentlerle ortak proje geliştirilmesi  konusunda da çalışmalara başladı.

STFA Üst yönetimi Mart ayında Marriot otel de Sabancı Üniversitesi’nden öğretim üyesi  Sn.Merih Pasin ve Sn.Umut Ekmekçi’nin Mavi Okyanus sunumu ile biraraya gelerek Kurumsal İnovasyon Sistemi çalışmalarında yeni bir aşamaya daha geçmek üzere start verdi.

Önümüzdeki dönemin, STFA için yeniliklerle, özgün projelerle, müşterilerimiz ve kurumumuz için yüksek katma değerler yarattığımız inovasyonlarla dolu olmasını diliyorum.

, ,

No comments yet.

Bir YorumYazın