İnovasyon : “aksiyon”, “harekete geçme”, “yaratıcılığı gerçekleştirme”

İhtiyaçları, çözülmemiş problemleri, yepyeni fırsatları görebilmek ve bu ihtiyaçlar / fırsatlar için yaratıcı çözüm fikirleri üretmek çok önemli bir adım, ancak inovasyonun sadece ilk adımı.  İnovasyon, yaratıcı bir fikirden çok daha fazlası. İnovasyonun özünde “aksiyon”, harekete geçme, yaratıcılığı gerçekleştirme var. Fikirlerin değer yaratmasını, hayata geçmesini sağlayan en önemli kavram “aksiyon”; yani harekete geçmek! Yaratıcı fikri bir projeye dönüştürmek, projeyi de uygulamaya geçirmek için harcanan emek ve zaman. Ertelemek, unutmak, engellere odaklanmak yerine, hemen şimdi bir yerden başlamak. Hayalleri gerçekleştirinceye kadar inatla, umutla, istikrarla bu emeği devam ettirmek…

İşte bu sebeple, STFA İnşaat’daki inovasyon felsefemizin ve yaklaşımımızın bir yansıması ve ifadesi olarak, “IN-NOW-ACTION” kavramını İnovasyon sloganımz olarak seçtik. Hareket geçmenin enerjisini, üretkenliğini, yarattığı farkı, bu sloganı hergün tekrar gördüğümüzde yeniden hatırlayalım ve böylece inovasyonu sadece sık telafuz edilen popüler bir yönetim kavramı olmaktan çıkartıp, içselleştirelim ve hareketle, emekle, hayata geçmiş uygulamalarla besleyelim istedik.

 INNOVATION : IN – NOW – ACTION

STFA ‘nın geleceğe yönelik inovasyon vizyonu uzun vadeki kalıcı “Kurumsal İnovasyon Sistemi”mizin kurgulanmasına temel teşkil emişti. Şimdi bu vizyonun tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi için bu dönemde merkez ve projelerimizde İnovasyon eğitim çalışmalarına odaklanıldı,  “İnovasyon” kelimesinin STFA’da “Değer Yaratan Yenilik” anlamında kullanıldığı prosedürlerimizde, operasyon el kitabımızda tariflendi. İnovasyon bülteni çıkartılarak İnovasyon kültürünün herkese yaygınlaştırılması hedeflendi.

Tohumun toprağa atılması, toprakta filizlenmesi, filizin fidana dönüşmesi, fidanın ağaca dönüşmesi neyse, fikrin inovasyona dönüşüm süreci de böyledir.  Hareket, zaman, sabır, bilgi ve ilgi isteyen bir süreçtir.

STFA İnşaat olarak çalışanlarımızdan topladığımız çözülmemiz problemlerimiz ve yepyeni fırsatlarımızı “Süreç , İnsan/Yönetim ve İş Modeli” olmak üzere 3 kategoride topladık.  Yaygınlık, Aciliyet, Öncelik  vb. kriterler üzerinden değerlendirme yapılarak öncelikle odaklanılacak konuların belirlenmesinin ardından, yaptığımız çalıştaylarda üretilen fikirler öncelik değerlendirmesi sonucunda aksiyon alınacak fikirler belirlendi, sorumlusu ve termin tarihi atanarak hayata geçirilmesi planlandı.

Gerçekleştirdiğimiz inovasyon çalıştaylarında Yaratıcı Düşünme Teknikleri eğitimleri verilerek, proje süreçlerinin irdelenmesi sağlanarak mevcut/olası problemlerden seçilenler üzerine odaklanıldı, ve yeni method ve model fikirleri test edilmek için oluşturuldu.  Proje ilgililerinin azimli takiplerinin sonucu olarak ilerleyen zamanlarda fikirlerden bazılarının değer yaratan yeniliklere dönüşmesini sağlayacağını umuyoruz.

Biz STFA çalışanları olarak hepimizin görevi, atılan bu fikir tohumlarının zaman içerisinde inovasyona dönüşüp iş sonuçlarımızda değer yaratması için gerekliyi ilgiyi, desteği göstermek ve sabırla sonuçlarını beklemektir. Tüm STFA ailesine aktif katkılarınız ve heyecanınız için bir kez daha teşekkür ederim.

, ,

No comments yet.

Bir YorumYazın