Tag Archives | kişisel gelişim

defaultgorsel

En İyinin En İyisi Olma Çabamız

Dağ tepesinde bir çam olamazsan, Vadide bir çalı ol. Fakat oradaki en büyük çalı sen olmalısın. Çalı olamazsan bir ot parçası ol, Bir Yol’a neş’e ver. Bir misk çiçeği olamazsan bir saz ol. Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın. Hepimiz kaptan olamayız, bazılarımız tayfa olmaya mecburuz. Dünyada hepimiz için bir şey var. Yapacağınız […]

Continue Reading 1