İnovasyon Sürecinde KANO Modeli

Resmi Twitter'da görüntüle

İnovasyon Hakkında

 • İnovasyon sürekliliği olan bir faaliyettir. Anlık ya da dönemsel aktiviteler değildir.
 • İnovasyon işletmedeki farklı birimlerin ortak hareketiyle ortaya çıkan bir bütünsel bir faaliyettir.
 • İnovasyon icat değildir. İcadı kapsayabilir.
 • İnovasyon tek başına Ar-Ge demek değildir. AR-GE de inovasyon içindeki bir süreçtir.
 • İnovasyon her zaman işin ticarileştirilmesi de değildir. Kamu kurumları ticarileşmeden önce hizmeti esas alabilir.

İnovasyonun Önemi

 • Ulusal ve bölgesel ekonomiler için sürdürülebilir ekonomik büyümenin,
 • Toplumlar için sosyal kalkınma ve refah düzeyinin,
 • Hem işletmeler hem de ulusal ekonomiler için rekabet gücünün temel dinamiği haline gelmiştir.

İnovasyonun Toplum ve Ekonomilere Yönelik Sonuçları

 • Toplumsal refah artışı,
 • Yaşam standartlarının artması,
 • Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması,
 • İstihdam artışı,
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
 • Yeni hammadde kaynaklarının ortaya çıkarılması,
 • İhracat artışı sağlama,
 • Patent sayılarında artma,
 • Bölgesel kalkınmaya katkı sağlama,
 • Enerji kaynaklarının etkin kullanımı,
 • Girişimciliğin artması,
 • Dışa bağımlılığın azalması

İnovasyon Sürecinde  KANO MODELİ

Müşterilere ait ihtiyaçları kategorize etmek ve daha iyi anlamak için 1984 yılında N Kano ve arkadaşları tarafından geliştirilen bir yöntemdir. Model yardımıyla müşteri memnuniyeti ile ürün-hizmet performansı arasındaki ilişki analiz edilebilmektedir.

Ürünlerde bazen küçük değişikliklerin çok büyük müşteri memnuniyeti artışına neden olduğu görülmektedir. Bazı durumlarda ise ürünlerde yapılan büyük değişimler müşteri memnuniet artışına pek fazla etki etmeyebilmektedir. Bu model ile bu durum incelenebilmekte ve açıklanabilmektedir.

KANO Modeli Nerelerde Kullanılabilir?

 • Proje seçimi
 • Yeni ürün tasarımı
 • Yeni ürün/hizmet geliştirme
 • Yeni süreç geliştirme
 • Pazar stratejilerini belirleme

Kano Modeli Süreci

Araştırma

 • Veri toplama alanlarının belirlenmesi
 • Veri toplama araçlarının belirlenmesi
 • Veri toplama ve özetleme

 

Analiz ve Beyin Fırtınası

 • Veri analizi
 • Beyin fırtınası ile ürün hizmet özellikleri ve fonksiyonların listelenmesi
 • Özellikler için olumlu ve olumsuz sorularıdan oluşan anket sorularının hazırlanması
 • Anketin dağıtımı

 

Diyagram Oluşturma

 • Müşteri İhtiyaçları matrisinin oluşturulması
 • Anketteki soruların matrise geçirilmesi ve özetlenmesi
 • Kano modelin sonuçlandırılması

 

Strateji Belirleme

 • Seçimin yapılması
 • Proje seçimi
 • Ürün özelliklerinin belirlenmesi
 • Hizmet özelliklerinin belirlenmesi
 • Pazar stratejilerinin belirlenmesi

,

No comments yet.

Bir YorumYazın