Bilgiye yapılan yatırım en yüksek karı getirir

Neden ERP?ERP

Bu sorunun birden çok cevabı var. Bize göre en uygun cevap :

“Şirket içerisinde her konuda ortak, kurumsal bir dil oluşturmaktır.”

İnşaat sektörünün yapısı gereği farklı kaynakların bir arada etkin kullanımı olmazsa olmazdır. Kaynakların mevcudiyeti ise müteahhit için imalatın kapasitesini tanımlar. Genel olarak inşaat şirketi iki kategoride kaynak kullanır:

İç Kaynaklar (şirketin sahip olduğu; işçilik, makine, ekipman, tesis vb)
Dış Kaynaklar (şirketin belli bir bedel karşılığı piyasadan elde ettiği (satıcılar, taşeronlar, kiralık makineler, vb.).
Genelde kar elde etmek için izlenen metod şudur: Şirketin iç kaynaklarının maksimum düzeyde kullanılması ve şirketin faaliyetlerini dengelemek için dış kaynakların kullanılmasıdır.

Her mühendisin ve mühendis adaylarının bildiği gibi, inşaat projeleri farklı dönemlere ayrılır.

İnşaat sektöründeki süreçlerin farklılığı nedeniyle, yakın zamana kadar, büyük ulusal ve uluslararası inşaat şirketlerinde ERP kurulumu sadece finansal yönetim fonksiyonları, tedarik zinciri, ambar yönetimi vb. entegrasyonlarla kısıtlı kalmıştır.

Geçen zaman içinde ERP uygulamaları inşaat sektörünün ihtiyaçları göz önüne alınarak, ERP şirketleri tarafından geliştirilmiş, daha esnek bir yapıya kavuşturulmuştur. Fakat sürecin hala gelişim aşaması devam etmektedir. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geniş bir uyarlama ve geliştirme ihtiyacı görülmektedir. ERP sistemlerinin yakın zamana kadar inşaat sektöründe uygulama oranının düşük olmasının sebebi de budur.

İnşaat sektöründe ERP uygulamalarında karşılaşılan başlıca sorunlar; standardizasyon sağlanmasının zorluğu, her yeni projenin kendine özgü şartlarının bulunması, tarafların farklı beklentileri, projelerin farklı bölgesel şartlarda ve farklı yasal mevzuatta çalışması, ülkelerin internet altyapı desteği karşılaşılan sorunların başlıcalarıdır.

İnşaat sektöründe, ERP uygulamalarında bu kadar karşılaşılan sorun varken neden hala ERP için inat ediyorsunuz dediğinizi duyar gibiyim. Birkere de içinizdeki sese kulak vermeyin. Çünkü her ne kadar ERP’de sorunlarla da karşılaşsak, aslına bakarsanız ERP sistemleri süreçleri birleştirip, resimin bütününe bakmamıza olanak tanır.Bir inşaat firmasının işlevselliği içinde, tüm noktalardaki verinin ortak bir veri tabanı içinde degerlendirilebilmesine imkân tanıdığı için ERP sistemi aslında bir paket program değil, bir süreç yönetim sistemdir.

 

SERKAN AYDINEFE

No comments yet.

Bir YorumYazın