Ruh’un LPG’si

Neden mi bu başlığı koydum yazıma. İK’cı damarım tutup, bu yazımda sizlere motivasyondan bahsetmek istiyorum. Yaşamımızın bütününde yapılması gereken işler konusunda kaçımız motivasyonumuzu yüksek tutabiliyoruz? Peki,yaptığımız her işi, süreç boyunca severek yapabiliyor muyuz? Hayır mı? Belki de iş listemizi sürekli olarak güncelliyor ama bazı işleri hep en sona bırakıyor, ve sürekli erteliyoruz… Bir işe başlamayı erteledikçe ya da sonlandırmada güçlük çektikçe, kazandığımız tek şey: daha fazla baskı ve stres olur… hem kendimize olan güvenimizi hem de başarımızı hızla düşürecek olan bu durum motivasyon sorunları yaşadığımızın göstergesi olabilir.

Peki bu motivasyon nedir, ne demektir, gelin hep beraber öğrenelim. Motivasyon kelimesi  temelde Latince hareket etmek anlamına gelen “movere” kelimesinden türetilmiştir ve genel olarak “harekete geçiren” anlamında kullanılır. Motivasyon, herhangi bir amaca yönelik davranış ya da güdüyü başlatan, harekete geçiren bir eksiklik ya da bir ihtiyaçtır. Motivasyon davranışı başlatır, yönlendirir ve sürdürülmesini sağlar. Aslında her işimizi yapmamızı sağlayan güç motivasyondadır. İşte o yüzden yazımın başlığını Ruh’un LPG’si koydum. Çünkü esas yakıtımızı motivasyondan alıyoruz. Peki ya ruhumuzun LPG’sini tabiri cazise full’lediysek performansımız da doğru orantı olarak artmaz mı? Bittabi, artar. İnsan kaynakları alanında yapılan birçok araştırma performansı şu şekilde formülüze eder:

Performans = Yetenek x Motivasyon

Yetenek dediğimiz şey en basit kavramla, kişinin işe uygunluğu, yetkinlikleri ve geçmişte aldığı eğitimlerin içsel olarak harmanlanmasından meydana gelen bir bütündür. Motivasyon ise, yukarıda bahsettiğim gibi; kişinin genelde performansı, işi ve hedefleri açısından ne kadar istekli ve kararlı olduğuna ilişkin durumudur.

O zaman basit bir matematik sorusuyla performansı bulmaya  ne dersiniz? Yukarıdaki formüle göre; Motivasyon değerimiz  0  ise performans çıktımız nedir? Elbette 0’dır. Neden mi, 0 yutan elemandır. Tıpkı, bizim enerjimizi de tüketip sıfırladığı gibi.

Sözün özü, hazır yeni bir haftaya başlamışken, hepimize bol motivasyonlu, Ruh LPG’mizi fullediğimiz yüksek performanslı çalışma günleri dilerim…

 

, ,

No comments yet.

Bir YorumYazın